SEO Promote website - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับ search engine

Search engine optimization (SEO); Optimize website with SEO tools,tips for search engine ranking - การทำ seo ปรับปรุงเว็บไซต์ให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของ Google, Yahoo, Live และ Search Engine อื่นๆ

ทำ seo โดยใส่ keyword ในส่วนต่างๆ ของเว็บเพจ

แนะนำเทคนิคการทำ SEO website หลักๆ ประจำวันนี้ คือการใส่ Keyword เข้าไปในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ เพิ่มให้อันดับใน Search Engine Results อยู่ในอันดับต้นๆ? โดยได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์เกี่ยวกับ SEO จากที่ต่างๆ และจากประสบการณ์การทำ SEO ด้วยตัวเอง

เราควรใส่ keyword ในเว็บเพจตรงใหนดี ?

  1. ใช้ keyword ที่บริเวณ ชื่อหน้าเพจ (Title) ให้เราใส่ Keyword ที่เราต้องการจะใส่โดยให้น้ำหนักจากการเรียงจาก ซ้ายไปขวา อันนี้สำคัญที่สุด ห้ามขาดหรือลืมใส่เด็ดขาด เพราะจะทำให้ Search Engine ไม่ทราบว่าเนื่อหาของเราเกี่ยวกับอะไร โดย search engine จะ Title เป็นข้อหัวหลัก แล้วเอาเนื้อหามาเป็นตัวเพิ่มคะแนนของเว็บเพจนั้นๆ
  2. ใช้ keyword ที่บริเวณชื่อหัวข้อของเนื้อหา (Heading tag) โดยการใช้ H1,H2,H3 เป็นต้น แต่ไม่ควรใส่ keyword ในทุกๆ H ใส่แค่ H1 หรือ H2 ก็พอ
  3. ใช้ keyword ที่บริเวณ เนื้อหาในส่วนแรก (First Content) ให้ใส่ Keyword ไว้ในตำแหน่ง 20 คำแรกโดยประมาณ ให้ชัดเจน หรืออาจจะใช้ตัวอักษรลักษณะเอียงก็ได้
  4. ใช้ keyword ที่บริเวณ ลิงค์เชื่อมโยงมาตรฐาน (Standard Text Link) คือการเชื่อมโยงในลักษณะ การใช้ Text link เป็นตัวเชื่อมโยง แล้วแทรก Keyword ผสมเข้าไปด้วย
  5. ใช้ keyword ที่บริเวณ เนื้อหาในส่วนสุดท้ายของหน้า (The last content) เพื่อเน้นย้ำหรือใช้ในการสรุปเนื้อหา อาจจะใช้เป็นลักษณะตัวเอียงหรือหนา (แนะนำให้ใช้ tag <b>คีย์เวิร์ด</b> แทน <strong>คีย์เวิร์ด</strong> เพราะ Search Engine ชอบ HTML แบบเก่ามากกว่าแบบใหม่) ก็ ได้ครับ
    (more…)
posted Oct 21st | 75 comments | on SEO website
read on

ทำ seo โดยใส่ keyword ในส่วนต่างๆ ของเว็บเพจ

แนะนำเทคนิคการทำ SEO website หลักๆ ประจำวันนี้ คือการใส่ Keyword เข้าไปในส่วนต่างๆ ของเว็บ

read more ~~~>

posted Oct 21st | 75 comments

Search Engine Submission

Search Engine Submission คือ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หรือกระจายตัวเองออกสู่ internet ในรูปแบบการล

read more ~~~>

posted Oct 15th | 20 comments

Search Engine Algorithm

Algorithm (อัลกอริทึ่ม) ?ระบบประมวลผลและจัดอันดับการแสดงผลการค้นหา? มีชื่อเรียกเต็มๆ

read more ~~~>

posted Oct 7th | 5 comments

Robots.txt

Robots.txt : ไฟล์เอกสารของโปรแกรม Notepad ที่ภายในจะระบุคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานในการเ

read more ~~~>

posted Sep 26th | 8 comments

SEO Glossary

มารู้จัก SEO เพิ่มเติมจาก seo glossary กันก่อนดีไหมครับ

Search Engine Submission - Search Engine Submission คือ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หรือกระจายตัวเองออกสู่ internet ในรูปแบบการลงทะเบียนใน search engine ต่างๆ รวมถึงการเพิ่มเว็บไซต์เ . . .

Search Engine Algorithm - Algorithm (อัลกอริทึ่ม) ?ระบบประมวลผลและจัดอันดับการแสดงผลการค้นหา? มีชื่อเรียกเต็มๆอย่างเป็นทางการว่า Search Engine Algorithm system คือระบบที่จะทำ . . .

Robots.txt - Robots.txt : ไฟล์เอกสารของโปรแกรม Notepad ที่ภายในจะระบุคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานในการเข้ามาเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์ ของเรา ให้กับโรบอ . . .

full seo glossary words;

search engine   keyword   PageRank   Sitemap   Algorithm   Robots.txt   Search Engine Submission  

SEO web referers