SEO Glossary – อภิธานศัพท์ SEO

รวบคำศัพท์ อภิธานศัพท์ SEO (search engine optimization) คำที่มักพบบ่อยในการพัฒนาเว็บไซต์ ศัพท์ seo ศัพท์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ช่วยให้การทำ seo ง่ายๆขึ้น ถ้าเรารู้และเข้าใจศัพท์

คำศัพท์เกี่ยวกับ SEO


  A

 • Search Engine Algorithm

  Algorithm (อัลกอริทึ่ม) ?ระบบประมวลผลและจัดอันดับการแสดงผลการค้นหา? มีชื่อเรียกเต็มๆอย่างเป็นทางการว่า Search Engine Algorithm system คือระบบที่จะทำการคิด และวิเคราะ . . .


 • K

 • Keyword

  Keyword – คีย์เวิร์ด หรือ คำค้นหา เป็นตัวแปรสำคัญในการค้นหาทุกครั้ง เปรียบเสมือนโจทย์ หรือ คำสั่งที่ Search Engine จะต้องทำการค้นหาคำตอบที่เป็นหน้าเพจออกม . . .


 • P

 • Page Rank

  PageRank: เพจแรงค์ คือ “ค่าคะแนนความน่าเชื่อถือของหน้าเพจนั้น” หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Google PageRank เป็นค่าคะแนนที่ Google คิด และคำนวณให้ และยังใช้เป . . .


 • R

 • Robots.txt

  Robots.txt : ไฟล์เอกสารของโปรแกรม Notepad ที่ภายในจะระบุคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานในการเข้ามาเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์ ของเรา ให้กับโรบอท ที่มาจาก Search Engine ต่ . . .


 • S

 • Search Engine

  Search Engine – เครื่องมือค้นหาข้อมูลที่อยู่บนบนอินเทอร์เน็ต โดยสามารถค้นหาเว็บไซต์ และไฟล์เอกสาร ไฟล์มัลติมีเดีย รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างไม่จ . . .

 • Search Engine Submission

  Search Engine Submission คือ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หรือกระจายตัวเองออกสู่ internet ในรูปแบบการลงทะเบียนใน search engine ต่างๆ รวมถึงการเพิ่มเว็บไซต์เราเข้าไปตามเว็บไ . . .

 • Sitemap

  Sitemap : แผนที่หน้าเว็บเพจทั้งหมดในเว็บไซต์? ถือเป็นการยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของถูกหน้าเพจในเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้เข้า . . .