ค้นหาเจ้าของโดเมนนี้คือใคร ?

Domain Name Whois by me

เครื่องมือสำหรับช่วยให้เรารู้ว่่า domain name นั้นๆ ใครเป็นคนจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่ออะไรก็แล้วแต่ (หรืออาจจะแค่อยากรู้) เราเรียกเครื่องมือนี้ว่า? “Domain Whois” ซึ่งจะสามารถช่วยเราในการตรวจสอบว่า โดเมนนั้นๆ มีรายละเอียดของการจดทะเบียนเป็นอย่างไร เจ้าของชื่ออะไร ที่อยู่ในการติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ

แต่หากบาง domain อาจจไม่แสดงข้อมูลเจ้าของออกมา แต่แสดงข้อมูลของผู้ให้การจดทะเบียน อาจจะเกิดจาก เจ้าของขอปิดบังข้อมูลส่วนตัวไว้? อันนี้ต้องถามจากผู้ให้การจด domain นั้นๆ โดยตรง

เครื่องมือหาเจ้าของโดเมน หรือเจ้าของเว็บไซต์

Domain to view:
.  

(ตัวอย่าง seoido หรือ ijook )

Powered by iWEBTOOL